Néhány kivételtől eltekintve, kerítést építeni nem kötelező, de a saját jól felfogott érdekünk miatt erősen ajánlott.

A kerítés fő funkciója elválasztani a telket a közterülettől és a szomszédos telkek területétől, emellett természetesen birtokvédelmi szempontból is nagyon fontos tényező.

Mint írtuk, kerítést építeni általában nem kötelező és nem is kell hozzá engedélyt kérni, de ha már építünk, akkor néhány fontos szabályt be kell tartani:

A kerítésépítés fő szabályait az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet 44. §-a tartalmazza, a legfontosabbakat az alábbiakban összefoglaljuk.

Telken belül

A kerítésnek a telekhatáron belül, vagyis teljes egészében a saját telken kell állnia.
Kivéve: ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak.

Telekrész elválasztás nem lehet tömör

A telken belül az egyes külön használatú telekrészek csak nem tömör (pl. hézagos) kerítéssel vagy élősövénnyel válaszhatók el.

Szögesdrót min. 2 méter magasságban lehet

A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldás (pl. szögesdrót) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2 méter magasságban és a kerítés belső oldalán alkalmazható.

Csak befelé nyílhat

A kapu csak befelé nyílhat, vagyis a közterület felé nem lehet a nyitási irány.

Szabadon elbontható

A nem kötelezően – vagyis elrendelés nélkül – létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja (és igény esetén építhet helyette másikat).

Maximum magasságra is lehet szabály

A kerítés magasságát a helyi építési szabályzat maximalizálhatja.

A kialakítás is eshet helyi szabályozás alá

Az Önkormányzat akár a kialakítási módról (pl. beláthatóság) is hozhat helyi szabályozást.

Telken belül

A kerítésnek a telekhatáron belül, vagyis teljes egészében a saját telken kell állnia. Kivéve: ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak.

Csak befelé nyílhat

A kapu csak befelé nyílhat, vagyis a közterület felé nem lehet a nyitási irány.

Telekrész elválasztás nem lehet tömör

A telken belül az egyes külön használatú telekrészek csak nem tömör (pl. hézagos) kerítéssel vagy élősövénnyel válaszhatók el.

Szabadon elbontható

A nem kötelezően – vagyis elrendelés nélkül – létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja (és építhet helyette másikat).

Szögesdrótot minimum 2 méter magasságban lehet elhelyezni

A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldás (pl. szögesdrót) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2 méter magasságban és a kerítés belső oldalán alkalmazható.

Maximum magasságra is lehet szabály

A kerítés magasságát a helyi építési szabályzat maximalizálhatja.

A kialakítás is eshet helyi szabályozás alá

Az Önkormányzat akár a kialakítási módról (pl. beláthatóság) is hozhat helyi szabályozást.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet teljes terjedelmében ide kattintva elolvasható (új ablakban nyílik meg).

Az országos település-rendezési és építési követelményekről szóló,
253/1997. (XII. 20.) számú
Kormányrendelet teljes terjedelmében ide kattintva elolvasható.

Az egyik kerítés beépítése során tapasztaltuk, hogy a megrendelő nem tájékozódott előre a kerítésekre vonatkozó önkormányzati szabályozásról.
Mint kiderült, a megrendelt kerítés sajnos nem felelt meg a helyi szabályoknak, így a tulajdonos jelentős pénzbírságra számíthat.

Hogy a szép új kerítésed miatt ne kapj büntetést, a kerítés tervezése előtt nézz utána az országos és helyi szabályoknak egyaránt és persze, tartsd is be azokat!